Organic Researcher

Areas of Responsibility Experimental work in a synthetic organic lab. Conducting and analyzing literature reviews. Planning, performing, and analyzing experimental work at the laboratory level. Preparation of summaries and conclusions of experiments. Cooperation with internal units such as analytical, pilot and manufacturing departments. Support the product development cycle from early development to manufacturing launch and […]

רפרנט/ית איכות

דרישות לתפקיד רפרנט.ית איכות לעבודה על פי תקני ISO-9001 – ISO-14001. השכלה: תעודה/הכשרה באבטחת איכות – יתרון תיאור תפקיד:  עבודה שטופת בתחזוקת התקנים הקיימים, ביצוע והכנה למבדקי ISO9001 ו- ISO14001 חיצוניים ועריכת מבדקים פנימיים בארגון  מעקב פעולות מתקנות ומונעות, ריכוז פעילות CAPA במסגרת טיפול באירועי MRB  ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של פחת ונצילות […]

הסכמי השלום עם מדינות ערב מייצרים הזדמנות עסקית ייחודית עבור יצואניות. שילוב עובדים ערבים, אשר דוברים את השפה ומכירים את התרבות, יכול לסייע ביצירת שותפויות עסקיות
.כ-10% מהעסקים בישראל הינם עסקים בבעלות ערבית פנייה להיצע ספקים רחב יותר עשויה להוריד את עלויות .הספקים ו/או לשפר את איכות הספקים
העסקה של עובדים ערבים, אשר יכולים להיות זמינים לעבודה בשבתות ובחגים, עשויה לייצר המשכיות עסקית לאורך כל ימות השנה
שימוש במסלולי התעסוקה המוצעים על ידי משרד הכלכלה (כגון 4.17, 4.2) מפחיתים את עלויות ההעסקה של עובדים מהחברה הערבית
גיוון תעסוקתי עשוי לתרום לפתיחות מחשבתית של העובדים ולהגדיל יצירתיות וחשיפה לעולמות תוכן חדשים
גיוון תעסוקתי מייצר שיפור בתפיסה של הארגון בקרב הציבור והקהילה העסקית