גלו מהו הפוטנציאל הכלכלי של העסקה
מגוונת בארגון שלכם

ענו על מספר שאלות בנוגע לארגון שלכם, ותקבלו נתונים על הפוטנציאל הכלכלי של שילוב עובדים ערבים בארגון, מותאמים אישית לארגון שלכם.
אל דאגה- אנחנו שומרים על הפרטיות שלכם ולא שומרים אף נתון שאתם מזינים בשאלון

הבא arrow
arrowחזרה

(1/2)

ענו על מס' שאלות קצרות בנוגע לארגון שלכם:

היקף הכנסות ממכירות
בישראל (מיליון ש"ח)

שיעור הרווח התפעולי בפעילות בישראל

שיעור מכירות לחברה הערבית בישראל מתוך סה"כ מכירות B2B

מספר עובדים ערבים בארגון

שיעור עובדים ערבים בתפקידי צווארון לבן, מתוך כלל העובדים בתפקידי צווארון לבן

מתוכן, שיעור מכירות B2C בישראל (%)

שיעור מכירות לחברה הערבית בישראל מתוך סה"כ מכירות B2C

מספר עובדים בארגון (סה"כ)

שיעור עובדי צווארון לבן בארגון מתוך סך העובדים בארגון

הבא arrow
arrowחזרה

(1/3)

ענו על מס' שאלות קצרות בנוגע לארגון שלכם:

*לתוצאות מדויקות יותר, מומלץ למלא את השאלון המורחב הכולל פרמטרים נוספים המבוססים על מדד הגיוון וההכללה

האם ישנם עובדים ערבים בהנהלה הבכירה? (דרגת C2 ומעלה)?האם יש בארגון גורם האמון על גיוון תעסוקתי?האם ישנם יעדים שנתיים ברמת החברה לגיוון תעסוקתי? (לדוג' שיעור עובדים מהחברה הערבית ביח'/ דרגים שונים)?האם ישנן פעילויות ארגוניות קבועות המקדמות גיוון והכללה? (לדוג' פורום עמיתים, הכשרות מנהלים וכד')?שיעור עובדים ערבים

שיעור עובדים ערבים בתפקידים מקצועיים מתוך סך העובדים בתפקידים מקצועיים

האם ישנם עובדים ערבים בהנהלה בכירה?האם יש בארגון מנהל/ת גיוון?האם קיימת בארגון ועדת היגוי/ צוות עבודה רוחבי?האם קיימת בארגון תוכנית עבודה בנושא גיוון?האם קיימים בארגון יעדים לגיוון והכללה?האם מתבצעת מדידת גיוון בתהליכי איתור עד גיוס?האם מתבצעת מדידת הכללה (קליטה, שימור, קידום, תרבות ארגונית – שייכות, הוגנות)האם קיים בארגון פורום עמיתים ערבים (ERG, BRG)האם קיימת בארגון הכשרת מנהלים/ות למיומנויות גיוון והכללההאם קיימות בארגון פעילויות למידה בנושא גיוון והכללה והחברה הערבית?האם קיימת בארגון תקשורת ארגונית המקדמת גיוון והכללה – מסרים, ייצוגים, שימוש בשפה ערבית?רווחה וחגים – התאמת סל הרווחה לצרכים ומאפיינים של החברה הערבית; ברכות וציון חגים ומועדים של החברה הערבית; הטמעת לוח שנה מגוון?האם מנכ"ל החברה שותף פעיל ומוביל את נושא הגיוון וההכללה בהקשר של חברה ערבית ומדווח על ההתקדמות ביעדים בנושא?האם ההנהלה דנה בנושא גיוון והכללת חברה ערבית בצורה שיטתית וקבועה?האם ההנהלה מציבה יעדים ומבקרת את ביצועם?ההנהלה מעבירה מסרים של גיוון והכללה ומהווה מודל לחיקוילמנהלי דרג ביניים תוכניות עבודה ומדידה בנושא גיוון והכללההנהלת החברה מכירה בפוטנציאל למימוש תועלות עסקיות הנובעות ממאמצי גיוון והכללה של חברה ערביתפותחה אסטרטגיה ותוכנית עבודה לפניה לחברה הערבית ומימוש התועלות העסקיות (טאלנט, מכירות, המשכיות עסקית, מוניטין ועוד)מחשב את הפוטנציאל הכלכלי של הארגון שלכם....

הרווח הפוטנציאלי בארגונך, הנובע מהעסקת עובדים ערבים

במונחי רווח תפעולי בשנה

כתוצאה מעליה בנתח שוק בחברה הערבית

220K

ש"ח

כתוצאה מהרחבת היצע המועמדים

220K

ש"ח

כתוצאה מעלייה בשיעור השימור של העובדים

220K

ש"ח

כתוצאה מעלייה במחוברות הארגונית של העובדים

220K

ש"ח

בנוסף הארגון שלך עשוי
להנות מהתועלות הבאות:

גידול בהכנסות ממכירות למדינות דוברות ערבית

גיוון בספקים והורדת עלויות ספקים

הרחבת הפעילות העסקית לימי עבודה נוספים (שבתות וחגים)

תמיכה ממשלתית

גידול בפתיחות מחשבתית

עליה במוניטין הארגוני

סך הכל הרווח הפוטנציאלי

*שדות שלא הוזנו, חושבו על סמך הנתונים הממוצעים במשק הישראלי.

220K

ש"ח

ן

3%

מהכנסות החברה

הרווח הפוטנציאלי בארגונך, הנובע מהעסקת עובדים ערבים

במונחי רווח תפעולי בשנה

כתוצאה מעליה בנתח שוק בחברה הערבית

220K

ש"ח

כתוצאה מהרחבת היצע המועמדים

220K

ש"ח

כתוצאה מעלייה בשיעור השימור של העובדים

220K

ש"ח

כתוצאה מעלייה במחוברות הארגונית של העובדים

220K

ש"ח

סך הכל הרווח הפוטנציאלי

*שדות שלא הוזנו, חושבו על סמך הנתונים הממוצעים במשק הישראלי.

220K

ש"ח

3%

מהכנסות החברה

בנוסף הארגון שלך עשוי
להנות מהתועלות הבאות:

גידול בהכנסות ממכירות למדינות דוברות ערבית

גיוון בספקים והורדת עלויות ספקים

הרחבת הפעילות העסקית לימי עבודה נוספים (שבתות וחגים)

תמיכה ממשלתית

גידול בפתיחות מחשבתית

עליה במוניטין הארגוני

הסכמי השלום עם מדינות ערב מייצרים הזדמנות עסקית ייחודית עבור יצואניות. שילוב עובדים ערבים, אשר דוברים את השפה ומכירים את התרבות, יכול לסייע ביצירת שותפויות עסקיות
.כ-10% מהעסקים בישראל הינם עסקים בבעלות ערבית פנייה להיצע ספקים רחב יותר עשויה להוריד את עלויות .הספקים ו/או לשפר את איכות הספקים
העסקה של עובדים ערבים, אשר יכולים להיות זמינים לעבודה בשבתות ובחגים, עשויה לייצר המשכיות עסקית לאורך כל ימות השנה
שימוש במסלולי התעסוקה המוצעים על ידי משרד הכלכלה (כגון 4.17, 4.2) מפחיתים את עלויות ההעסקה של עובדים מהחברה הערבית
גיוון תעסוקתי עשוי לתרום לפתיחות מחשבתית של העובדים ולהגדיל יצירתיות וחשיפה לעולמות תוכן חדשים
גיוון תעסוקתי מייצר שיפור בתפיסה של הארגון בקרב הציבור והקהילה העסקית

השאירו פרטים לבחינת השתתפותכם