מולטימדיה

קמפיין המדיה החברתית של קו-אימפקט מעלה את המודעות בקרב מועמדים פוטנציאליים מהמגזר הערבי, כי המגזר הפרטי מחפש באופן פעיל עובדים ערבים. בנוסף, הקמפיין מקדם שינוי תפיסה בקרב האוכלוסייה הערבית ביחס לתעסוקה במגזר הפרטי בישראל, מקשר אותם למשרות פתוחות בחברות המובילות המשק, ומספק תמיכה וכלים הדרושים על מנת לחפש ולהתקבל לעבודה.

הקמפיין מגיע ליותר מ-500,000 מועמדים פוטנציאליים מהחברה הערבית, דרך ערוצי המדיה החברתית השונים שלנו הכוללים: סרטוני מיתוג של מעסיקים עם מנכ"לים ועובדים ערבים המעודדים מועמדים להגיש מועמדות, Impact TV- ערוץ היו-טיוב הראשון בארץ העוסק בתעסוקת ערבים. הקמפיין כולל גם מאמרים וראיונות הנוגעים לתעסוקה, וכן רשומות של משרות המותאמות למועמדים ערבים בחברות מובילות.